Najważniejsze etapy zakładania ogrodu

Jaki ogród - kryteria wyboru drzew i krzewów

     Aby ogród stanowił radość przez całe życie, jak również następnym pokoleniom, trzeba starannie przemyśleć jego funkcję, kompozycje, a przede wszystkim dobór roślin, aby urok był niepowtarzalny, pielęgnacja nieuciążliwa, dająca pełną satysfakcję z posiadania takiego klejnotu. Ogród to twór dynamiczny, rozmiary zwiększają się wielokrotnie. Posadzony karłowy świerk obok silnie rosnącej sosny lub cisa zostanie całkowicie „zagłuszony” po kilku latach. Usuwanie gęsto posadzonych roślin, szczególnie drzew nastręcza pewne opory (żal i prawne – zezwolenia). Pozostawione w zagęszczeniu tracą wygląd estetyczny a często i zdrowotny. Im mniejsza jest powierzchnia ogrodu, tym mniej winno być drzew i krzewów silnie rozrastających się. Wskazane jest wybieranie form karłowych. Tworzenie „ogrodu botanicznego” nie daje dobrego efektu estetycznego, jak również ogromnie utrudnia stworzenie odpowiednich warunków siedliskowych dla roślin o różnych wymaganiach. Ilość gatunków i odmian oferowana do sprzedaży jest ogroma. Ta obfitość często utrudnia decyzje, która roślina byłaby najodpowiedniejsza do naszego ogrodu. Dlatego planom ogrodu, doborowi gatunków i odmian warto poświęcić trochę czasu, lub zlecić to doświadczonemu ogrodnikowi - specjaliście. Ogrodu nie zakłada się na jeden rok, lecz na wiele lat. Popełnione błędy są trudne później do naprawienia. 

Przygotowanie terenu i gleby 

     Większość gatunków iglastych nie ma specjalnych wymagań co do gleby. Dobrze rośnie na każdej byle dostatecznie wilgotnej. Często ogród zakładamy na terenie, na którym były prace budowlane. Dlatego należy dokładnie usunąć wszelkie pozostałości, gruz, kamienie, resztki zaprawy murarskiej itp., oraz chwasty trwałe jak powój, perz, ostrożeń (oset), skrzyp, mlecz i inne. Zaniedbanie tej czynności jest bardzo trudne do wykonania po posadzeniu roślin. Chwasty trwałe najlepiej usunąć mechanicznie, głęboko przekopując glebę i dokładnie je wybierając. Można również zwalczać je chemicznie stosując oprysk na 4-6 tygodni przed sadzeniem roślin, dolistnym systemicznym preparatem np. Roundup. Jest oczywiste, że przed sadzeniem należy zakończyć wszystkie prace budowlano-ziemne (instalacje wodnokanalizacyjne, drogowe, itp.). Jeśli zachodzi istotna potrzeba można poprawić skład naszej gleby. Gleby mniej żyzne można poprawić dodając piasku, kompostu do ilastej zwięzłej, a gliny, kompostu, torfu do piaszczystej i dokładnie wymieszać z ziemią macierzystą. Jest to zabieg dość kosztowny, ale opłacalny. Na wszystkich glebach zastosowanie dobrze rozłożonego obornika, kompostu jest wskazane. Zawsze konieczne jest głębokie zaoranie lub przekopanie ziemi. Gdy chcemy mieć w naszym ogrodzie rośliny kwaśnolubne, a gleba macierzysta nie odpowiada wymaganiom tych roślin, możemy przygotować przydatną dla nich ziemię o pH 3,5-5. Wybieramy część ziemi do 30-60 cm głębokości i odpowiedniej szerokości, zależnie od gatunku i ilości wysadzonych roślin w tym miejscu. Wybraną ziemię uzupełniamy kwaśnym wysokim torfem, lub leśną ze stanowisk wrzosowych, mieszając dokładnie z glebą macierzystą. Torf dajemy w takiej ilości, aby uzyskać odpowiednie pH. Szczegółowe wiadomości na temat wymagań glebowych, świetlnych, mrozoodporności itp. poszczególnych gatunków i odmian znajdą Państwo w zakładce "Katalog Roślin".